Welke verplichtingen heb ik als ik uitgegraven bodem van Vlaanderen naar een eindbestemming in Wallonië transporteer?

 • Uw verplichting bij de Vlaamse erkende bodembeheerorganisatie
  - indien er reeds een technisch verslag en conformverklaring (TV + CTV) is, dient u de afvoer naar Wallonië te melden 
  - indien er nog geen TV is heeft u geen verdere verplichting 

 

 • Uw verplichting bij Walterre:  
  - uitgraving < 10 m³ en niet verdacht: geen verplichtingen 
  - uitgraving > 10 m³ of verdacht: RQT + CCQT + notification de mouvement des terres 

 

 • Algemeen : transport moet vergezeld zijn van een Identificatieformulier voor afvalstoffen