Welke mogelijkheden biedt de Grondbank voor vervoer over binnenwateren?

Omdat transport van bodemmaterialen steeds vaker via het water verloopt, heeft de Grondbank een bondige handleiding samengesteld met richtlijnen over het gebruik van het connossement in combinatie van onze grondtransportoelating. Zowel binnenvaartondernemers (schippers) als bevrachters, rederijen en coöperatieven kunnen aansluiten bij de Grondbank. Lees meer in Vervoer van uitgegraven bodem per binnenvaart.