Wat zijn de gebruiksmogelijkheden van de grond indien er geen RQT dient opgemaakt te worden ?

Voor werven waarvoor de opmaak van een Rapport Qualité des Terres niet verplicht is, worden de gebruiksmogelijkheden bepaald op basis van het bestemmingstype (type d’usage) van het terrein waar de grond uitgegraven wordt.  
De grond mag dan worden gebruikt op een ontvangend terrein dat gelegen is in hetzelfde bestemmingstype of een hoger (moins sensible) bestemmingstype.  

Een voorbeeld  : grond die wordt uitgegraven op een terrein gelegen in woongebied (BT III), kan worden gebruikt op terreinen gelegen in bestemmingstype III, IV en V (+ wegenwerken).