Wat zijn bodemmaterialen?

Met ‘bodemmaterialen’ wordt bedoeld:

  • Uitgegraven bodem die vrijkomt bij de uitvoering van grondwerken
  • Bagger- en ruimingsspecie
  • Bentoniet/grondmengsels die vrijkomen bij de uitvoering van grondboringen, gestuurde boringen
  • Grondbrij afkomstig van het triëren en wassen van teeltgewassen uit de vollegrond (voedingsindustrie)