Wat is een ‘Installation Autorisée’ ?

Een ‘Installation Autorisée’ is een tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging/behandeling , enz… die daartoe vergund is conform de geldende reglementering in het gewest/land waarin deze site gevestigd is. Een installation autorisée dient ook geregistreerd te zijn bij Walterre asbl.  U kan dit doen aan de hand van dit registratieformulier