Wat indien ik bodemmaterialen transporteer van kleine weven (< 250m³ totaal, onverdacht)?

Indien u bodemmaterialen transporteert afkomstig van een grond-, bagger-, of ruimingswerk op een onverdacht terrein, waarbij er minder dan 250m³ in totaal zal vrijkomen (inclusief het deel dat wordt hergebruikt), dan bent u onderhevig aan de meldingsplicht*. Elk transport dient voorafgaandelijk gemeld te worden bij een erkende bodembeheerorganisatie. U kan dit vlot doen via onze Grondbank Community. Nadat u de melding heeft gedaan, kan u de bijhorende vrachtbon genereren en afprinten. Het gebruik van deze vrachtbon is niet verplicht, maar minstens dient uw vrachtdocument dezelfde gegevens te bevatten (referentie van de melding !).

Na afloop van het transport dient u het uiteindelijk getransporteerde volume in te geven via de Grondbank Community (Indienen Eindverklaring).

Deze instructiefilmpjes helpen u bij het uitvoeren van deze meldingen:

Opgelet: laat uw opdrachtgever zeker een verklaring ondertekenen dat het inderdaad een onverdacht terrein betreft en dat er in totaal maximaal 250m³ zal worden uitgegraven/uitgebaggerd. 

Aannemers die uitsluitend dergelijke kleine, onverdachte werven uitvoeren, kunnen bij de Grondbank aansluiten als 'Aannemer kleine werf'. Meer info ivm de aansluiting vindt u hier

* uitgezonderd transport met een voertuigcombinatie van 3,5 ton MTM (Maximaal Toegelaten Massa).