Wanneer moet ik een bodembeheerrapport aanvragen?

De aanvraag een bodembeheerrapport is steeds verplicht voor het gebruik van bodemmaterialen waarvoor de opmaak van een technisch verslag verplicht is. Deze verplichting geldt voor zowel het hergebruik van uitgegraven bodem binnen de werf als het gebruik op een nieuwe eindbestemming (in het Vlaamse gewest). De aanvraag gebeurt door de aannemer of de exploitant van een tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging of centrum voor slibverwerking.

Erkende tussentijdse opslagplaatsen, centra voor grondreiniging en centrum voor slibverwerking kunnen zelf bodembeheerrapporten opmaken voor die partijen die op hun site opgeslagen (en eventueel gereinigd) werden.