Transport : voor welke grondafvoer moet ik voorafgaandelijk een melding doen bij Walterre ?

Er geldt een algemene (voorafgaandelijke) meldingsplicht voor grondafvoer buiten de werf, ongeacht het een werf betreft waarvoor de opmaak van een Rapport de Qualité des Terres (RQT) verplicht is of niet. De enige uitzondering waarvoor er géén melding nodig is, is de afvoer van grond vanaf werven met een totale uitgraving van minder dan 20m³ en het terrein niet verdacht is. 


Voorafgaandelijk aan het transport dient u een ‘Notification Mouvement de Terres’ (NMT) te doen via het digitaal platform van Walterre asbl.  Op basis van uw aanvraag zal Walterre vervolgens een ‘document de transport’ (DT) afleveren (Waalse tegenhanger van de grondverzettoelating). 
In tegenstelling tot in het Vlaamse gewest mag ook voor werven zonder RQT, het transport pas starten nadat Walterre de transportdocumenten heeft afgeleverd (In het Vlaamse gewest volstaat een simpele melding, zonder toelating, voor die werven waarvoor er geen Technisch verslag dient opgemaakt te worden).  


Vergeet niet om u eerst te registreren bij Walterre. U vindt het registratieformulier hier