Moet ik het technisch verslag opnemen in mijn bestek?

Artikel 174 van het Vlarebo stelt dat de bouwheer de nodige maatregelen moet nemen opdat het technisch verslag en de conformverklaring ervan, deel uitmaken van de aanbestedingsdocumenten, de prijsvraag of de contractuele documenten. Het technisch verslag én de conformverklaring moeten dus opgenomen worden in het bestek. Behalve verplicht is het ook voordelig deze documenten op te nemen. Een goede en correcte prijszetting is uiteindelijk maar mogelijk als er een duidelijk zicht is op de grondstromen en gebruiksmogelijkheden. Toch kan het soms zinvoller zijn om de bodem eerst af te voeren naar een TOP of CGR, en het technisch verslag nadien op te laten maken. Dat is bvb. het geval voor kleinere uitgravingen of grondoverschotten, waarbij selectieve uitgraving minder belangrijk is.

In dat laatste geval dienen de nodige besteksposten worden voorzien voor afvoer naar een TOP/CGR voor een partij bodem van ongekende kwaliteit.

Voor meer info en advies m.b.t. de opmaak van bestekken, neem gerust contact op met onze Cel Ondersteuning).