Moet ik alle vrachtbonnen opsturen samen met de eindverklaring om een bodembeheerrapport te krijgen?

Neen, de volledig aangevulde en ondertekende eindverklaring (= ontvangstverklaring volgens art. 192 van Vlarebo) bevat alle nodige informatie voor de Grondbank om een bodembeheerrapport af te leveren. Toch kan de Grondbank de vrachtbonnen bijkomend opvragen (steekproefsgewijze controle of in geval van twijfel).