Moet het transport van grondbrij gemeld worden bij een erkende bodembeheerorganisatie?

Het transport van de grondbrij moet voorafgaandelijk gemeld worden bij een erkende bodembeheerorganisatie. Dit kan via een individuele melding per transport, maar specifiek voor grondbrij bestaat ook de mogelijkheid om via een periodieke melding te werken.

Meer info over deze periodieke melding : plan van aanpak grondbrij