Moet het Rapport de Qualité des Terres conform verklaard worden?

Ja, het Rapport de Qualité de Terres moet aan Walterre worden overgemaakt om een Certificat de Contrôle Qualité des Terres (CCQT) te verkrijgen. Het CCQT is de Waalse tegenhanger van de Vlaamse Conformverklaring.  Het CCQT is absoluut vereist opdat de aannemer in uitvoeringsfase een ‘Notification Mouvement des Terres’ kan doen.