Moet een hoofdaannemer of vervoersorganisatie zich aansluiten bij de Grondbank?

Een hoofdaannemer of vervoersorganisatie moet zich niet aansluiten bij de Grondbank indien:

  • zij niet zelf actief bij de uitvoering van de werken betrokken zijn, en/of
  • zij zelf geen grondverzettoelatingen wensen aan te vragen of meldingen willen doen.

Door aan te sluiten valt een hoofdaannemer of vervoersorganisator wel onder de dekking van de collectieve verzekering.