Kan een Vlaamse EBSD een Rapport Qualité des Terres (RQT) opstellen?

Neen, het RQT moet worden opgesteld door een in Wallonië erkende deskundige (‘expert sol’)