Is de Waalse grondverzetsregeling ook van toepassing op grond die binnen de werf zelf wordt hergebruikt ?

Het antwoord daarop is tweeledig:  
 
De grondverzetsregeling voorziet geen traceerbaarheid voor de grond die binnen de werf zelf wordt hergebruikt. De aannemer dient dus geen Notification Mouvement des Terres te doen.  


Toch is in sommige gevallen de opmaak van een Rapport Qualité des Terres verplicht:  

  • Verdachte terreinen : steeds een RQT verplicht, zelfs al blijft alle grond binnen de werf 
  • Onverdachte terreinen : enkel voor het deel dat van de werf wordt afgevoerd is een RQT verplicht. Indien de grond eerst naar een Installation Autorisée (Tussentijdse Opslagplaats, Centrum voor Grondreiniging) wordt afgevoerd, kan het RQT ook op de IA worden opgemaakt. 

OPGELET : indien de werf uit meerdere percelen bestaat met een verschillende bestemmingstype, dan moet men bij het hergebruik van die grond wel degelijk rekening houden met de gebruiksmogelijkheden. Het is niet uitgesloten dat bepaalde partijen niet gebruikt mogen worden op die delen die in een lager bestemmingstype zijn gelegen.