Ik wil grond transporteren naar een tussentijdse opslagplaats, een centrum voor grondreiniging, centrum voor slibverwerking of stortplaats. Wat moet ik doen?

Voor afvoer van bodemmaterialen naar een tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging, centrum voor slibverwerking of stortplaats volstaat het om voorafgaandelijk een grondtransportmelding te doen bij Grondbank.

Hoe ga ik te werk :

  • Doe voorafgaandelijk aan het transport een grondtransportmelding via Grondbank Online. Vermeld het te transporteren volume en de TOP, CGR of CSV waar de bodemmaterialen naar afgevoerd zullen worden.
  • Nadat u de melding heeft gedaan kan u een vrachtdocument downloaden.
    Opgelet : voor transport van verontreinigde bodemmaterialen, of transport naar een andere gewest of het buitenland (ook van niet-verontreinigde bodemmaterialen) dient het transport te worden vergezeld van een identificatieformulier voor afvalstoffen. 
  • Na afronding van het transport bezorgt u een door de ontvanger ondertekende ontvangstverklaring aan de Grondbank

Opgelet: Het transport van verontreinigde bodemmaterialen naar bijvoorbeeld een centrum voor grondreiniging, dient ook te worden vergezeld van een identificatieformulier voor afvalstoffen.