Ik wil grond afvoeren naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar moet ik op letten?

Voor gebruik van uitgegraven bodem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de 'Code van Goede Praktijk inzake gebruik van uitgegraven gronden en granulaten in of op de bodem' van toepassing. Het Brussels gewest aanvaardt dat het bodemonderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van een technisch verslag, mag worden gebruikt voor het gebruik van de gronden in Brussel. Voorwaarde is wel dat de resultaten minstens worden getoetst aan de Brusselse normen. Contacteer hiervoor een saneringsdeskundige die erkend is in het Brusselse gewest. 

Opgelet, indien de uitgegraven bodem vanuit Vlaanderen naar Brussel wordt vervoerd en de gewestgrens wordt overschreden, dient elk transport te worden vergezeld van een identificatieformulier voor afvalstoffen.

Meer informatie vindt u hier.