Ik wil een partij bodemmaterialen vanuit Wallonië, het Brussels Gewest of vanuit het buitenland naar Vlaanderen vervoeren, heb ik een technisch verslag en een bodembeheerrapport nodig?

Ja, indien u bodemmaterialen wil invoeren om deze hier in Vlaanderen te gebruiken (als bodem, bouwkundig bodemgebruik of vormvast produkt), moet inderdaad voldaan worden aan de bepalingen van het Vlarebo. (zie FAQs ivm de opmaak van het technisch verslag en het aanvragen van een bodembeheerrapport). Parallel hiermee zal tevens voldaan moeten worden aan de geldende bepalingen inzake invoer (buitenland) van afvalstoffen of transport over de gewestgrenzen heen.

Zie ook de FAQ's m.b.t. transport van en naar Wallonië.