Ik vervoer bodemmaterialen waarvoor de opmaak van een technisch verslag NIET verplicht is, naar een eindbestemming waar ze gaan toegepast worden. Welk document is vereist?

De uitvoerder van de werken (aannemer, grondwerker, baggerbedrijf) moet dit transport voorafgaandelijk melden bij een erkende bodembeheerorganisatie (zoals Grondbank) en kan vervolgens het transportdocument van Grondbank downloaden vanaf onze webapplicatie. Alleszins dient uw vrachtdocument de referentie van de grondtransportmelding vermelden.
Ga zeker na of de aannemer deze melding heeft gedaan.