Het TV is nog niet af, maar de werken moeten dringend starten. Wat nu?

Het is altijd mogelijk dat om dringende redenen nog geen technisch verslag kon worden opgemaakt. Toch kunnen de grond, bagger- of ruimingswerken altijd starten. Het Vlarebo stelt namelijk dat de opmaak van een technisch verslag én de aanvraag van een bodembeheerrapport verplicht is vóór het gebruik van de bodemmaterialen. De bemonstering van de bodemmaterialen en dus ook de opmaak van het technisch verslag kan dus ook gebeuren nadat ze op een TOP, CGR of CSV opgeslagen werden.
Dit is in de meeste gevallen evenwel af te raden, aangezien het technisch verslag juist toelaat om (licht) verontreinigde partijen en propere partijen selectief te behandelen. Een willekeurige uitgraving leidt er dikwijls toe dat heel de partij uitgegraven bodem verontreinigd blijkt te zijn (vermenging). Neem steeds contact op met de Grondbank vooraleer u de werken start.