Heeft de collectieve verzekering nut voor een hoofdaannemer?

Met betrekking tot de uitvoering van de grond-, bagger- of ruimingswerken kan een hoofdaannemer ook fouten begaan, bvb. verkeerde informatie doorgeven, een fout bij de coördinatie van de werken,.... Indien bij een schadegeval zou blijken dat de vervuiling een gevolg is van een fout van de hoofdaannemer kan op hem verhaal worden uitgeoefend.
Hoofdaannemers die aangesloten zijn bij de Grondbank vallen onder de dekking van de collectieve verzekering indien ook alle onderaannemers bij de Grondbank zijn aangesloten. Daardoor zal er, in geval van fout, door de verzekeraar geen verhaal op hen worden uitgeoefend.