Een afnemer stelt mij aansprakelijk omdat ik een bodemverontreiniging zou veroorzaakt hebben. Wat moet ik doen?

Dit valt mogelijk onder de dekking van de collectieve verzekering en moet zo snel mogelijk schriftelijk aangegeven worden bij de verzekeraar FCI of bij verzekeringsmakelaar Marsh, per aangetekend schrijven. Contacteer Joris Vanderhallen (02/545.58.26) voor meer inlichtingen.