Een eigenaar/exploitant van een terrein beweert dat ik een bodemverontreiniging veroorzaakt heb en stelt mij daarvoor verantwoordelijk. Ik heb nochtans geen enkele fout begaan. Kan dat wel?

Ja, dat kan.  Het bodemdecreet bepaalt dat diegene die een nieuwe verontreiniging veroorzaakt daarvoor aansprakelijk is, zelfs indien geen fout werd begaan. Dit wordt regelmatig aangeduid met de term 'objectieve of foutloze aansprakelijkheid'. De schadelijder moet uiteraard aantonen dat de verontreinigende bodemmaterialen wel degelijk door u werd geleverd.