Ik voer werken uit op onverdacht terrein, waarbij er nooit meer dan 250m³ bodemmaterialen vrijkomen. Welke risico's loop ik als aannemer?

Zelfs met onverdachte bodemmaterialen neemt u een risico. Gezien de strenge normen voor hergebruik (bijlage V van het Vlarebo) is het altijd mogelijk dat de bodemmaterialen niet voldoen aan de wettelijke bepalingen. De opdrachtgever is niet verplicht om een technisch verslag op te laten maken, maar de normen voor hergebruik van het Vlarebo blijven onverminderd van kracht. Bij twijfel is het steeds aangeraden om contact op te nemen met een erkende bodemsaneringdeskundige.

Voor het transport van dergelijk bodemmaterialen valt u bovendien onder de meldingsplicht. 

Opgelet: indien u verschillende kleinere partijen (onverdachte) bodemmaterialen bijeenbrengt en samenvoegt op een tussentijdse opslagplaats, een centrum voor grondreiniging, of een centrum voor slibverwerking, en de samengevoegde partij is groter dan 250m³, dan dient u toch een technisch verslag op te laten maken. Vervolgens is ook de aanvraag van een bodembeheerrapport verplicht.