De grondwerken starten, maar ik zal nog niet onmiddellijk bodembeheerrapporten aanvragen. Wat moet ik doen?

Het kan gebeuren dat de aannemer start met voorbereidende grond-, bagger- of ruimingswerken, maar dat hij nog geen afvoer of hergebruik van de vrijgekomen bodemmaterialen heeft voorzien. De bodemmaterialen worden m.a.w. tijdelijk op de werf gestapeld.
In dit geval moet u aan de Grondbank melden dat de werken starten. Dit kan u doen via onze Grondbank Community. 
Indien u gebruik maakt van een werfgebonden opslagplaats – buiten de eigenlijke projectzone - (W-TOP), dient u de gegevens (locatie) ervan mee te vermelden.