Bij wie moet ik terecht om de nodige documenten te verkrijgen als ik grond in het Waalse gewest wil hergebruiken?

Walterre asbl werd op 18 maart 2019 erkend als ‘opérateur en charge des missions de contrôle qualité des terres et des mouvements de terres en Wallonie’ door het Waalse gewest. Walterre staat o.a. in voor :

  • Het afleveren van een ‘Certificat Controle de Qualité des Terres’ (CCQT) – de Waalse tegenhanger van de conformverklaring. Hiervoor dient u het ‘Rapport de Qualité des Terres’ (RQT) in te dienen bij Walterre;
  • Het afleveren van ‘Documents de transport’ (DT) - de Waalse tegenhanger van de grondverzettoelating. Hiervoor dient u voorafgaandelijk aan het transport een ‘Notification Mouvement de Terres’ (NMT) te doen bij Walterre.
  • Adviesverlening en ondersteuning van alle actoren die betrokken zijn bij het transport en het gebruik van grond in het Waalse gewest.

Alle aanvragen kan u doen via het digitaal platform van Walterre asbl. Vergeet niet om u eerst te registreren bij Walterre. U vindt het registratieformulier hier.