Ben ik als eigenaar/exploitant verzekerd tegen milieuschade die veroorzaakt werd door aangevoerde bodemmaterialen waarvoor de vzw Grondbank een bodembeheerrapport afleverde?


Het antwoord op deze vraag kan enigszins verassend klinken: Neen. Het betreft nl. een aansprakelijkheidsverzekering. De schadeleider – bvb. de eigenaar van een terrein dat verontreinigd werd als gevolg van de aangevoerde partij bodemmaterialen – wordt beschouwd als derde. De collectieve verzekeringspolis van de Grondbank biedt dekking aan de aangesloten aannemers, vervoerders en gecertificeerde tussentijdse opslagplaatsen, centra voor grondreiniging en centra voor slibverwerking die betrokken waren bij de uitvoering en het transport en hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De verzekering zal m.a.w. tussenkomen in het kader van hun aansprakelijkheid ten overstaan van deze derde.