Atmosferische depositie : welke staalnamediepte moet ik hanteren ?

Indien stalen worden genomen om de aanwezigheid van PFAS/PFOS te onderzoeken ten gevolge van mogelijke atmosferische depositie wordt een staalnamediepte tot 0,15 m-mv vooropgesteld.

De erkende bodemsaneringsdeskundige kan uiteraard ook rekening houden met andere factoren, zoals :

  • werd de toplaag regelmatig omgeploegd, waardoor de verontreiniging verdeeld werd op een grotere diepte ?
  • Werden er reeds grondwerken uitgevoerd, of werden er al ophogingen gerealiseerd?
  • enz...