Werkwijze export bodemmaterialen naar Nederland

05.12.2020

Regelmatig worden bodemmaterialen vanuit het Vlaams gewest naar Nederland geëxporteerd om daar te worden toegepast. Dikwijls gaat het om bodemmaterialen waarvoor er een technisch verslag werd opgemaakt en waarvoor in het Vlaamse gewest de traceerbaarheidsprocedure moet worden gevolgd. Anderzijds is er een EVOA-vergunning nodig om de bodemmaterialen te exporteren. Er is echter geen éénduidige koppeling tussen het EVOA-dossier (OVAM) en de traceerbaarheid zoals opgevolgd door Grondbank vzw.

Grondbank heeft daarom een eenvoudige en praktische werkwijze uitgewerkt om de traceerbaarheid van de bodemmaterialen administratief te ondersteunen. Doel van deze werkwijze is om de traceerbaarheidsdocumenten voor het traject in het Vlaams gewest te laten aansluiten op het vervolgtraject dat valt onder de EVOA-vergunning.  

Kort samengevat

  • Wanneer u de EVOA referentie opgeeft bij melding van afvoer naar Nederland zal dit in onze databank geregistreerd worden;
  • In een aantal gevallen is het vertrekpunt van de EVOA-vergunning een overslagplaats. In dat geval dient u deze overslagplaats bij ons te registreren, zodat deze als bestemming van het eerste traject wordt vermeld op de transportdocumenten. 

U vindt de volledige procedure hier

 

Foutlog ×