De nieuwe grondverzetsregeling in Wallonië start op 1 november !

06.10.2019

Op 1 november 2019 gaat de nieuwe grondverzetsregeling in het Waalse gewest van start. Vanaf dan wordt het gebruik van uitgegraven bodem ook gekoppeld aan traceerbaarheid. Het nieuwe 'Arrêté du Gouvernement Wallonne' (AGW) van 5 juli 2018 mbt het beheer en de traceerbaarheid van grond, vervangt het huidige AGW van 2001 (valorisatie van afvalstoffen).

De speerpunten van de nieuwe grondverzetsregeling zijn:

  • Opmaak van een 'Rapport Qualité des Terres' (RQT), waarbij de uit te graven grond naar analogie van het Vlaamse gewest wordt bemonsterd door een erkende bodemsaneringsdeskundie (Expert Sol Agréé). Een aantal uitzonderingen zijn voorzien, bvb voor uitgravingen met een totaal volume van minder dan 400m³ - tenminste, indien het een onverdacht terrein betreft. 
  • Het RQT dient te worden conformverklaard door Walterre. Walterre is de nieuwe 'bodembeheerorganisatie' die in het Waalse gewest de grondstromen zal opvolgen.
  • Een algemene traceerbaarheid : met uitzondering van de zeer kleine uitgravingen van minder dan 10 m³, dienen alle grondverplaatsingen te worden getraceerd. De aannemers, tussentijdse opslagplaatsen, grondreinigingscentra (Installations Autorisées),... dienen voorafgaandelijk aan het transport een transportdocument aan te vragen bij Walterre, via een 'Notification de Mouvement de Terres'. Na afloop van het transport meldt de afnemer van de grond het ontvangst mbv een 'Notification de Réception', waarna Walterre een 'Accusé de Réception' aflevert.

Grond uit Vlaanderen

Het AGW voorziet dat voor alle uitgegraven bodem uit Vlaanderen, die in het Waalse Gewest zal worden toegepast, een Rapport Qualité des Terres moet worden opgemaakt. Voor deze stromen is vervolgens ook een 'Notification de Mouvement de Terres' verplicht.

Werkinstrumenten

Walterre stelt een aantal hulpmiddelen ter beschikking, die de traceerbaarheidsprocedure omkadert, o.a.:

  • Templates voor de opmaak van het Rapport Qualité des Terres
  • Een nieuwe code, naar analogie van de 3-delige code in Vlaanderen
  • Een online platform (community), gebasseerd op de Grondbank Community

Meer info

U kan terecht op www.walterre.be voor meer details.