Bodemzorg

Bodemzorg en grondverzet

Duurzaam omspringen met onze bodem gaat verder dan enkel rekening houden met de verontreinigingsgraad van de bodemmaterialen die worden hergebruikt. De grondverzetsregeling legt vandaag vooral de nadruk op het voorkomen van verspreiding van bodemverontreiniging als gevolg van grondverzet. Als we echter werk willen maken van de strijd tegen bodemdegradatie, zullen we ook naar een aantal andere bodemaspecten moeten kijken. Enkel via een integrale bodemzorg kunnen we onze bodem en haar relatie met de te vervullen bodemfuncties voor de toekomst veilig stellen.

Bodemzorg betekent ook: 

  • de bodem beschermen tegen structuurverlies en verdichting, omdat hierdoor een aantal belangrijke bodemfuncties in het gedrang komen;  
  • grondoverschotten zo optimaal mogelijk inzetten voor waardevolle, nuttige en/of hoogwaardige toepassingen (zuinig omspringen met onze grondstoffenvoorraad);
  • hergebruik van bodemmaterialen realiseren in functie van de te vervullen bodemfuncties;
  • bioveiligheidsmaatregelen nemen om de verspreiding van invasieve planten zoals de Japanse Duizendknoop tegen te gaan,...

Project 'Bouwen op/aan gezonde bodem'

Eind 2018 Grondbank startte het sensibiliseringsproject 'Bouwen op/aan gezonde bodem', in samenwerking met Immoterrae, VCB, VLACO en met ondersteuning van Vlaanderen Circulair.  Het doel van dit project was tweeledig :

  • de sector bewust maken van het probleem van bodemdegradatie;
  • de verschillende stakeholders informeren over het zorgzaam omspringen met de bodem.  

In het kader van dit project ontwikkelde de Grondbank een aantal sensibiliseringsfiches, gericht naar een aantal specifieke doelgroepen. 

Op 20 november 2020 organiseerden wij, in samenwerking met ImmoterraeVCBVLACO, GroTerFederatie Groene Zones en met ondersteuning van Vlaanderen Circulair een Webinar om de resultaten van het project voor te stellen.

Hieronder vindt u de links naar het webinar en de verschillende presentaties :

Wordt vervolgd....
In de loop van de komende weken wordt deze pagina verder aangevuld met informatie op maat van specifieke doelgroepen: 

  • Waarom is bodemzorg ook voor u van belang?
  • Wanneer moet u actie ondernemen?
  • Hoe pakt u dat aan? 

Check ook regelmatig onze vakinformatie - rubriek Bodemzorg.

Bodemzorg
Foutlog ×