Webinar: Werken aan nutsvoorzieningen


Overzicht

Van: 22/06/20 | 14 uur

Tot: 22/06/20 | 15 uur

Organisator: Grondbank vzw

Locatie: Webinar - Teams

Gericht naar nutsmaatschappijen en openbare besturen die regelmatig werken laten uitvoeren aan nutsleidingen, maar evenzeer aannemers die nutsleidingen plaatsen en/of gestuurde boringen uitvoeren.

Komen o.a. aan bod:

  • Wettelijk kader m.b.t.  grondoverschotten uit sleufwerken en bentonietslib van boringen  (Vlarebo hoofdstuk XIII)
  • Meldingsplicht voor transport : periodieke meldingsplicht voor nutsmaatschappijen, ...
  • Verwerking van de grondoverschotten en bentonietslib : de rol van tussentijdse opslagcentra en reiniging