Onze Omgeving 2020 - Bodem en grondverzet: blik op 2036?


Overzicht

Van: 18/06/20 | 08 uur

Tot: 18/06/20 | 16 uur

Organisator: VVOR

Locatie: Holiday Inn Gent Expo, Maaltekouter 3 - 9051 Sint-Denijs-Westrem

De 25ste verjaardag van de Vlaamse bodemregelgeving is in zicht. Begin 2018 trad de laatste wijziging van het Bodemdecreet in werking. Het ging daarbij om bijsturingen die ervoor moeten zorgen dat de sanering van alle historisch verontreinigde gronden in Vlaanderen tegen 2036 zal zijn afgerond. Daarnaast streeft de overheid naar een steeds grotere verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen. Dit geldt bij uitstek voor de bodemsaneringsdeskundigen, maar ook voor notarissen, makelaars of andere belanghebbenden.

De opleiding start met een overzicht van de bodemregelgeving van 1995 tot nu, gevolgd door een overzicht van de meest belangwekkende rechtspraak die in deze materie reeds is tussengekomen. Vervolgens komt de theorie en praktijk van het grondverzet aan bod. Bijzondere aandacht gaat vervolgens naar de sinds 1 april 2018 verzwaarde verantwoordelijkheid van de bodemsaneringsdeskundigen, belicht aan de hand van een reeks concrete gevalstudies. Afsluiten doen we met een blik op de toekomst tot en na 2036.