Webinar: Infosessie Nieuwe Grondverzetsregeling Waals gewest vanaf 1 mei 2020


Overzicht

Van: 10/04/20 | 14 uur

Tot: 10/04/20 | 15 uur

Organisator: Grondbank vzw

Locatie: Webinar - Teams

Op vrijdag 10 april 2020 organiseert Grondbank vzw een informatienamiddag over de nieuwe grondverzetsregeling in Wallonië die op 1 mei 2020 in werking treedt.

Na een uitstel van 6 maand is het binnenkort zover: op 1 mei krijgt het Waalse gewest een volwaardige grondverzetsregeling. Deze nieuwe regelgeving vertoont een aantal overeenkomsten met de Vlaamse grondverzetsregeling. Ten eerste zal de centrale opvolging van de grondstromen gebeuren door een erkend organisme: Walterre asbl. Voor bouw- en infrastructuurprojecten moet de bouwheer voorafgaandelijk aan de werken een ‘technisch verslag’ (Rapport Qualité des Terres) laten opmaken en een conformverklaring (Certificat de Controle Qualité des Terres) aanvragen. Voor een aantal uitzonderingen - zoals bvb werven met een ontgravingsvolume van minder dan 400m³ op een onverdacht terrein – dient er geen RQT te worden opgemaakt. Eens de werken gestart, dient de aannemer de nodige transportdocumenten aan te vragen bij Walterre asbl, zodat de traceerbaarheid kan worden gegarandeerd.