Opleiding - Grondverzet - Uitgegraven bodem Brugge


Overzicht

Van: 08/02/22 | 09 uur

Tot: 08/02/22 | 12 uur

Organisator: Confederatie Bouw Provincie West-Vlaanderen - Grondbank

Locatie: Ten Briele 12 1 - 8200 Brugge Sint-Michiels

Grondverzet: uitgegraven bodem Iedereen die grondwerken wenst uit te voeren (zowel particulieren, bedrijven als overheden), dient rekening te houden met de wettelijke bepalingen inzake grondverzet. Het hoofdstuk XIII van het Vlarebo (Vlaams reglement betreffende de bodemsanering) is sinds enige tijd van kracht. Dit hoofdstuk legt vast hoe met uitgegraven bodem moet worden omgegaan, vanaf de plaats van uitgraving over het transport tot en met de eindbestemming van de bodem, en aan welke voorwaarden de uitgegraven bodem moet voldoen voor hergebruik. In deze opleiding wordt er uitgebreid ingegaan op diverse aspecten van de grondverzetsregeling. De nadruk ligt op de voorbereiding van je projecten en de dagelijkse praktijk op de werf. Specifiek komt ook de problematiek van wegen- en rioleringswerken aan bod, alsook de aanpak van de kadastrale werkzones voor bouwprojecten.

 Grondbank-agenda