Welke PFAS moet u analyseren en rapporteren in het technisch verslag ?

Op 5 juli 2021 kondigde OVAM aan dat de eBSD de volgende PFAS dient te laten analyseren:

  • 28 kwantitatieve parameters (lijst tabel 1 uit CMA/3/D)
  • 8 indicatieve parameters (lijst tabel 2 uit CMA/3/D)

Toetsen van de resultaten
Om de resultaten te toetsen aan de toetsingswaarden dient de som van de 28 kwantitatieve parameters te worden gehanteerd. 

Voor de bepaling van per- en polyfluorverbindingen (PFAS) in bodem, sediment, slib, baggerspecie, vast afval en bodemverbeterende middelen  is CMA/3/D (versie 11/2020)  de referentie voor rechtsgeldige meetresultaten.