Waar moet ik op letten bij de staalname ihkv PFAS-onderzoek ?

Nauwkeurige en zorgvuldige staalname is cruciaal bij onderzoek naar PFAS-verbindingen in het milieu. Omdat PFAS-verbindingen zeer veel toepassingen hebben gekend en op zeer lage concentraties dienen bepaald te worden, is de kans op contaminatie door staalnamemateriaal reëel. Het gebruik van staalnamemateriaal (handschoenen, boormateriaal, pompen, recipiënten) met PFAS houdende componenten dienen absoluut te worden vermeden. In de richtlijn PFAS-onderzoek (hfdst 4) kan u de checklist terugvinden die gebruikt kan worden op het terrein om PFAS houdende materialen of adsorberende stoffen te vermijden.

In tegenstelling tot de vermelding in de bovenvermelde richtlijn van 5 maart 2021, is, na overleg met VITO, het gebruik van glazen recipiënten voor bodemstalen wel toegelaten.

Samengevat : de volgende recipiënten zijn toegestaan:

  • Bodem: glas of PP/HDPE
  • Grondwater: polypropyleen of HDPE
  • Waterbodem: glas of PP/HDPE

Indien stalen worden genomen om de aanwezigheid van PFAS/PFOS te onderzoeken ten gevolge van mogelijke atmosferische depositie wordt een staalnamediepte tot 0,15 m-mv vooropgesteld.