Volgens welke CMA moeten de PFAS geanalyseerd worden?

Voor de bepaling van per- en polyfluorverbindingen (PFAS) in bodem, sediment, slib, baggerspecie, vast afval en bodemverbeterende middelen  is CMA/3/D (versie 11/2020) de referentie voor rechtsgeldige meetresultaten.