Mijn terrein is misschien PFAS-verdacht - moet ik een technisch verslag laten opmaken voor een kleine uitgraving ?

Particulieren die grondwerken laten uitvoeren waarbij er in totaal minder dan 250m³ bodemmaterialen vrijkomt en waarbij het gaat om een onverdacht terrein, moeten geen technisch verslag laten opmaken.

Indien het terrein echter gelegen is in een zone waar de aanwezigheid van PFAS verwacht kan worden, kan de opmaak van een technisch verslag toch verplicht zijn, vooral indien u grond moet laten afvoeren. Maar eerst doorloopt men best de volgende stappen:

  • Ga na of uw terrein gesitueerd is in een zone die als PFAS-verdacht werd aangeduid. U kan hiervoor terecht op : https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling (klik bvb op Voorzorgsmaatregelen en onderzoeken Zwijndrecht indien uw terrein ­in die omgeving is gesitueerd);
  • Indien uw terrein effectief binnen zo’n afgebakende zone ligt, is het aangeraden om al zeker een staalname te laten uitvoeren door een erkende bodemsaneringsdeskundige. Daarbij is het ook aangeraden om al te voorzien in een volledige staalname die later voor de opmaak van een technisch verslag kan dienen. In eerste instantie volstaat één of meerdere analyses op PFAS;
  • Indien er geen overschrijding van de richtwaarde voor vrij gebruik voor PFAS wordt vastgesteld, dient u verder geen stappen te zetten en is de opmaak van een technisch verslag niet verplicht;
  • Indien er een overschrijding van de richtwaarde voor vrij gebruik voor PFAS wordt vastgesteld, zijn er 2 opties:
    • U laat de erkende bodemsaneringsdeskundige een technisch verslag opmaken. Opgelet : daartoe zullen er ook nog andere parameters geanalyseerd moeten worden. Hou er daarbij rekening dat de genomen grondstalen een zeer beperkte houdbaarheid hebben; of
    • U laat de grond afvoeren naar een tussentijdse opslagplaats of centrum voor grondreiniging. Deze kunnen zelf instaan voor de opmaak van een technisch verslag. Belangrijk is dat u hierover contractuele afspraken maakt.