Moet ik alle mengmonsters op PFAS analyseren?

Indien de erkende bodemsaneringsdeskundige oordeelt dat een partij bodemmaterialen PFAS verdacht is, dient hij de bodemmonsters op PFAS te laten analyseren. 

Voor partijen die PFAS-verdacht zijn moet daarbij minstens 1 op 4 stalen op PFAS geanalyseerd worden, naar analogie met de methodiek die gehanteerd wordt voor PCB. Wij verwijzen hiervoor naar de PFAS-richtlijn van OVAM.  

OPGELET : voor (1) gestapelde partijen van ongekende herkomst of (2) samengestelde partijen waarbij minstens 1 van de deelpartijen PFAS-verdacht is, dient elk mengmonster op PFAS geanalyseerd te worden.