Is mijn terrein verdacht voor PFAS ?

Algemeen gesteld kan een terrein of een waterloop verdacht zijn voor PFAS-verontreiniging omwille van 2 redenen:

  • Op het terrein worden/werden één of meerdere PFAS gebruikt in het productieproces of bepaalde activiteiten (in het verlengde daarvan kan aanpalende waterloop verontreinigd zijn als gevolg van lozingen afkomstig van dit terrein);
  • Het terrein of de waterloop staat gekend als potentieel PFAS-verdacht omdat het in de omgeving/perimeter ligt van een (voormalig) bedrijf dat PFAS heeft verspreid/geloosd.

Indien er een technisch verslag opgemaakt moet worden, zal de erkende bodemsaneringsdeskundige alleszins een historisch onderzoek moeten uitvoeren, waarin hij moet nagaan in welke mate PFAS potentieel aanwezig kunnen zijn. Zoja, zal hij dat meenemen in de analysecampagne. 

Indien het een grondverzet betreft van minder dan 250m³, is de opmaak van een technisch verslag niet verplicht, op voorwaarde dat het om een niet-verdacht terrein of waterloop gaat. Daarom raden we zeker aan om minstens de onderstaande bronnen te raadplegen. Met betrekking tot 'kleine werven' verwijzen we ook naar dit nieuwsitem

Er zijn momenteel een aantal bronnen en richtlijnen ter beschikking om de PFAS-verdachtheid helpen na te gaan, o.a. : 

Deze ondersteunende informatie geeft o.a. aan welke gebieden momenteel reeds werden aangeduid als PFAS-verdacht en geeft ook een overzicht van de verschillende activiteiten die PFAS-verontreiniging kunnen veroorzaakt hebben. 

Let wel : deze informatie is zeker niet exhaustief en zal bovendien door de overheid regelmatig ge-update worden.