Er werden verhoogde PFAS-concentraties vastgesteld op mijn terrein. Wat moet ik doen om een technisch verslag op te laten maken ?

U wil grondwerken laten uitvoeren waarbij er minder dan 250m³ grond ontgraven zal worden. Indien uw terrein echter PFAS-verdacht is kan de opmaak van het technisch verslag wel verplicht zijn, indien een deel van die grond afgevoerd moet worden.

Welke stappen moet ik zetten om een technisch verslag op te laten maken en wie moeten ze hiervoor contacteren? 

  • Schakel een erkende bodemsaneringsdeskundige (eBSD) in voor de opmaak van een technisch verslag. Klik hier voor een lijst met alle eBSD'en.
  • Geef aan dat uw terrein potentieel PFAS-verdacht is en bezorg de eBSD nog bijkomende informatie over uw terrein (aanwijzigingen voor andere verontreinigingen, voormalige activiteiten op het terrein)
  • Bezorg de hem ook de nodige informatie over uw bouwproject: de te ontgraven zones, volumes en dieptes.
  • Het technisch verslag moet vervolgens conform worden verklaard door een erkende bodembeheerorganisatie. Vraag aan uw eBSD om deze conformverklaring aan te vragen.
  • Voeg het technisch verslag en de conformverklaring toe aan de offertevraag voor het uitvoeren van de (grond)werken en vraag dat de aannemer hiermee rekening houdt in zijn offerte. Wij raden aan om uw architect hierbij te betrekken.

Vragen? stel ons deze gerust via grondbank@grondbank.be