Opleiding - Grondverzet - Uitgegraven bodem Zwijnaarde


Overzicht

Van: 26/04/21 | 09 uur

Tot: 26/04/21 | 12 uur

Organisator: Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen - Grondbank

Locatie: Tramstraat 59 - 9052 Zwijnaarde

De opleiding schetst enerzijds het wetgevend kader en de belangrijkste krachtlijnen. Maar
vooral wordt er dieper ingegaan op de praktisch aanpak op de werf. Het geheel wordt
verduidelijkt a.d.h.v. uitgewerkte voorbeelden.
 
• krijtlijnen van de wetgeving grondverzet
• interpretatie van het technisch verslag, het zoneringsplan en de conformverklaring
• beheer van transportdocumenten en bodembeheerrapporten
• praktische aanpak van wegen- en rioleringswerken
• gebruik van uitgegraven bodem binnen de werf - principes van de kadastrale
werkzones
• ondersteuning door de erkende bodembeheerorganisatie
• wijzigingen VLAREBO 2018