Online opleiding Workshop starters erkende bodemsaneringsdeskundige


Overzicht

Van: 19/02/21 | 13 uur

Tot: 19/02/21 | 17 uur

Organisator: Grondbank vzw

Locatie: Webinar - Teams

Grondbank organiseert op 19/02/2021 opnieuw een workshop gericht naar nieuwe werknemers bij erkende bodemsaneringsdeskundigen.

Tijdens deze workshop doorlopen wij samen met jullie de belangrijkste stappen voor de opmaak van het technisch verslag. We gaan ook in op de impact van het technisch verslag op de uitvoering van de grondwerken. We vertrekken daarbij van de vernieuwde standaardprocedure en Codes van Goede Praktijk.

Om voldoende ruimte te voorzien voor interactie en vragenstelling, wordt het aantal deelnemers beperkt tot 20 personen per sessie. 
 
Deze vierde workshop gaat door op 19 februari 2021, om 13u. Gezien de omstandigheden wordt deze ONLINE gegeven. U ontvangt hiervoor een link.

Indien de maatregelen ter bestrijding van het  Corona-virus het toelaten, kan overwogen worden om de workshop te laten doorgaan in onze kantoren (Lombardstraat 34-42 te 1000 Brussel). U wordt hiervan tijdig ingelicht.
 
Programma Workshop 1 (13-17u)
- Historisch onderzoek – voorstudie – bestaande bodemonderzoeken 
- Conceptueel site model
- Bemonsteringstrategie en afperking
- Interpretatie van de onderzoeksresultaten vanuit een helicopterview
- Afbakenen van de kadastrale werkzone
- Methodiek bij wegenwerken (011) 
- Feedback : ervaringen ivm de asbesttoets + opmaak van technische verslagen voor bagger- en ruimingswerken
 
We benadrukken dat het een basisopleiding betreft voor werknemers die relatief nieuw zijn in het vak. Deze opleiding is geldig ihkv de jaarlijkse bijscholing cfr art. 53/3 §1 9° van VLAREL. 

Praktisch 
Inschrijvingsgeld: 100€ excl. BTW 
Adres indien de Corona-maatregelen dit toestaan : Lombardstraat 34-42 te 1000 Brussel
Het gebouw bevindt zich om enkele minuten stappen van het station Brussel Centraal. Mocht u desondanks met de wagen komen, kan u parkeren in de nabijgelegen Albertine Parking.

Contacteer ons gerust indien u vragen heeft : grondbank@grondbank.be

 Grondbank-agenda
Foutlog ×