Webinar: Grondverzet bij bouwprojecten


Overzicht

Van: 12/06/20 | 14 uur

Tot: 12/06/20 | 15 uur

Organisator: Grondbank vzw

Locatie: Webinar - Teams

Gericht naar steden en gemeentes, openbare besturen maar ook private opdrachtgevers die een bouwproject willen laten realiseren en daarbij geconfronteerd worden met de wettelijke verplichtingen zoals voorzien in Vlarebo hoofdstuk XIII (de grondverzetsregeling)

Komen o.a. aan bod:

  • Wettelijk kader m.b.t. graafwerken en bentonietslib ihkv bouwprojecten (Vlarebo hoofdstuk XIII);
  • Opmaak technisch verslag : welke informatie moet de erkende bodemsaneringsdeskundige bezorgen ?
  • Opname in het bestek;
  • Opvolging van de werken (welke documenten, begeleiding door een eBSD, onvoorziene omstandigheden, wijzigingen,…)

Tijdens deze sessie stelt de Grondbank ook haar nieuwe infofiche voor bouwheren m.b.t. grondwerken voor.