LMRP-verklaring voor afgezeefde stenen

Het is bijna zover : op 24 augustus treedt het nieuwe eenheidsreglement in werking en zullen brekers een onderscheid maken tussen laagmilieurisicoprofiel (LMRP) en hoogmilieurisicoprofiel (HMRP) puin.

Aannemers kunnen vanaf die datum een LMRP-verklaring aanvragen bij de Grondbank, voor het puin dat wordt afgezeefd uit uitgegraven bodem. Dit is bvb. het geval wanneer uitgegraven bodem wordt afgezeefd in een mobiele zeefinstallatie op de werf.

Aanvraag LMRP-verklaring door Grondbank

U kan een LMRP-verklaring aanvragen via Grondbank Online. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan deze aanvraag-module.

De Grondbank zal zich voor het afleveren van de verklaring baseren op de gegevens uit het technisch verslag. Voor gronden die minstens voldoen voor bouwkundig bodemgebruik, en waarvoor er geen aanwijzingen zijn dat er asbesthoudende materialen of storende stoffen aanwezig in zijn, kan de aannemer een LMRP-verklaring aanvragen. Deze verklaring wordt aan het gekende traceerbaarheidssysteem van Grondbank gekoppeld, zodat deze stromen verder opgevolgd kunnen worden.

Ook voor tussentijdse opslagplaatsen en centra voor grondreiniging worden de nodige afspraken gemaakt, zodat ook zij klaar zijn tegen 24 augustus.

Wij houden u op de hoogte!

 

 

LMRP-verklaring voor afgezeefde stenen